Bisschoppen schofferen 3,7 miljoen Nederlandse katholieken

Gisteren verscheen het ‘Ad limina-rapport’ van de Nederlandse bisschoppen. Het is opgesteld met het oog op het verplichte vijfjaarlijkse bezoek van het episcopaat aan de paus om de situatie in de kerkprovincie te bespreken (foto (later toegevoegd): de bisschoppen tijdens het bezoek op het Sint-Pietersplein in Rome). ‘Ad limina’ komt van het Latijnse ‘Visitatio ad Limina … Lees verder Bisschoppen schofferen 3,7 miljoen Nederlandse katholieken

Volgende encycliek graag in jip-en-janneketaal

Vol verwachting werd in kerkelijke kring uitgekeken naar het verschijnen van de nieuwe encycliek Lumen fidei, Licht van het geloof. Vlak voor zijn terugtreden had paus Benedictus XVI het document zo goed als afgerond. Zijn opvolger mocht het karwei afmaken. Ingeschat werd dat het een coproductie zou worden, maar dat blijkt nauwelijks het geval. Aan … Lees verder Volgende encycliek graag in jip-en-janneketaal

Maakt paus Franciscus droom van kardinaal Alfrink waar?

Het is vandaag precies veertig jaar geleden dat Bernardus kardinaal Alfrink (1900-1987) aan de universiteit van Villanova in de Verenigde Staten een toespraak hield over de stand van zaken in de katholieke kerk. Hij deed dat bij gelegenheid van het in ontvangst nemen van een eredoctoraat. Toevallig ontdekte ik de speech gisteren bij research in … Lees verder Maakt paus Franciscus droom van kardinaal Alfrink waar?